Kuva: Avotakka / Vanessa Forstén

Sisustustoimittajat
- meistä

Sisustustoimittajat ry on perustettu Helsingissä 19.11.1986 ja yhdistys on toiminut yhdistysrekisterissä vuodesta 1987. Sisustustoimittajat ry:n jäsenistö koostuu toimittajista, jotka työskentelevät johtavissa suomalaisissa mediataloissa tai vapaina toimittajina. Yhdistyksen jäsenet tekevät sisustamiseen liittyviä juttuja eri medioihin, suunnittelevat ja järjestävät kuvauksia sekä seuraavat aktiivisesti sisustusalan tapahtumia ja tuotteita. Yhdistyksessä on tällä hetkellä n. 50 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä ja pitää yhteyttä jäseniensä sidosryhmiin kotimaassa ja ulkomailla, kehittää jäseniensä ammattitaitoa ja valvoa ammattiin liittyviä etuja. Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja ammattiin liittyvissä kysymyksissä, järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja -matkoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuodesta 2015 yhdistyksen linjatavoitteena on ollut toiminnan kansainvälistyminen.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu tällä hetkellä vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Tunnustustuoli

Sisustustoimittajat ry jakaa vuosittain Tunnustustuoli -palkinnon yritykselle tai henkilölle, joka on ansioitunut työssään muotoilun alalla, kehittänyt alaa tai on ollut erityisen tärkeä yhteistyökumppani sisustustoimittajille. Tunnustustuoli ehdokkaiksi yhdistys nimeää kolmesta neljään ehdokasta, joista yhdistyksen hallitus valitsee yhden palkinnon saajan.

Tukholman seminaariristeily

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi seminaariristeilyn Tukholmaan sisustusalan ammattilaisille. Seminaariristeilyllä kuullaan inspiroivia puheenvuoroja vaihtuvilla teemoilla ja Tukholmassa Pohjoismaiden suurimmilla huonekalumessuilla katsastetaan uusimmat sisustustrendit ja tutustutaan sisustusalan ammattilaisiin.

Historiikki

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 päätettiin yhdistyksestä koota historiikki, johon kerätään parhaillaan aineistoa. Historiikkiryhmää ohjaa Ulla Solasaari-Pohjanpalo.

Stipendit

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen stipendejä ensisijaisesti koulutukseen ja oman ammattitaidon tai luovan ilmaisun kehittämiseen, omiin projekteihin (kirja tai näyttely) ja matkoihin. Hallitus päättää stipendin suuruudesta ja määrästä yhdistyksen rahatilanteen mukaan. Jäsenellä on oikeus hakea stipendiä joka toinen vuosi. Stipendiä haetaan kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää lyhyt perustelu. Hakemukset tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa ja hakemukset on jätettävä 31.3 tai 30.9. mennessä. Hallitus käsittelee hakemukset ja tiedottaa niistä mahdollisimman pian. Stipendejä ei myönnetä takautuvasti. Stipendin saajan on laadittava lyhyt kirjallinen selostus stipendin käytöstä, tai stipendin saaja voi yhteisessä kokouksessa kertoa kurssista, matkasta tai messuista. Raportoinnin on tapahduttava melko pian stipendin käytön jälkeen. Vuosikokous voi myöntää jäsenilleen koulutusstipendejä kuluneen toimintavuoden aikana kertyneistä, erityistä aktiivisuutta vaatineista toimista. Hallitus valmistelee vuosikokoukselle esityksen stipendien lukumääristä, perusteista ja suuruuksista.

Kuva: Pauliina Salonen

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi anoa Suomen journalistiliittoon kuuluva, sisustuksen ja asumiseen sekä studiotyöskentelyyn erikoistunut toimittaja tai edellä mainittuun liittoon kuulumaton, alalla pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta toiminut toimittaja. Yhdistyksen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Se on verovähennyskelpoinen. Lisäksi yhdistys perii kaikilta uusilta jäseniltä liittymismaksun, jonka suuruus on 40 euroa.

Jos kiinnostuit, lähetä lyhyt hakemus, jossa kerrot itsestäsi, CV ja muutama työnäyte sähköpostiin: info@sisustustoimittajat.fi. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja tiedottaa niistä mahdollisimman pian.

Yrityksille

Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, kutsua yritysvierailulle tai järjestää tapahtuman jäsenillemme, ota yhteyttä puheenjohtajaan:
Piia Kalliomäki, piia.kalliomaki@gmail.com.