1. Rekisterinpitäjä

Sisustustoimittajat ry, www.sisustustoimittajat.fi, info@sisustustoimittajat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sisustustoimittaja ry:n tiedottaja Ann-Mari Lehtonen, info@sisustustoimittajat.fi

3. Rekisterin nimi

Sisustustoimittajat ry:n uutiskirjeen tilaajarekisteri

4. Rekisteröidyt

Sisustustoimittajat ry:n jäsenet, uutiskirjeen tilaajat, sisustusalan ammattilaiset ja yhteistyökumppanit sekä sisustusalan vaikuttajat

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteena on henkilön itsensä antama suostumus tietojen käyttöön.

Henkilötietoja käytetään tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Sisustustoimittajat ry:n uutiskirjeen tilaajarekisteriin kerätään henkilön nimi- ja sähköpostitiedot. Yhteistyökumppaneilta kerätään myös tiedot heidän edustamastaan yrityksestä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Sisustustoimittajat ry:n verkkosivuilla olevan uutiskirjeen tilaamisen kautta sekä itse rekisteröidyiltä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja käytetään vain Sisustustoimittajat ry:n viestinnässä rekisterin jäsenille. Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Tiedot ovat Mailchimp-sähköpostirekisterissä käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vain Sisustustoimittajat ry:n hallituksen jäsenten käytettävissä eikä niitä luovuteta muulle jäsenistölle tai ulkopuolisille.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin jäsen on yhdistyksessä mukana tai sisustusalan ammattilainen, yhteistyökumppani tai vaikuttaja tekee alan työtä.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja käsittelevät vain Sisustustoimittajat ry:n hallituksen jäsenet. Voimme tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella Sisustustoimittajat ry:n rekisteriin kuuluvalla rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.