Meistä

Sisustustoimittajat ry on perustettu Helsingissä 19.11.1986 ja yhdistys on toiminut yhdistysrekisterissä vuodesta 1987. Sisustustoimittajat ry:n jäsenistö koostuu toimittajista, jotka työskentelevät johtavissa suomalaisissa mediataloissa tai vapaina toimittajina. Yhdistyksen jäsenet tekevät sisustamiseen liittyviä juttuja eri medioihin, suunnittelevat ja järjestävät kuvauksia sekä seuraavat aktiivisesti sisustusalan tapahtumia ja tuotteita. Yhdistyksessä on tällä hetkellä n. 50 jäsentä.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä ja pitää yhteyttä jäseniensä sidosryhmiin kotimaassa ja ulkomailla, kehittää jäseniensä ammattitaitoa ja valvoa ammattiin liittyviä etuja. Yhdistys antaa jäsenilleen neuvoja ammattiin liittyvissä kysymyksissä, järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia ja -matkoja sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuodesta 2015 yhdistyksen linjatavoitteena on ollut toiminnan kansainvälistyminen.

Association of Finnish Interiors Journalists

Association of Interiors Journalists consists of journalists working in leading Finnish media houses or as free journalists. The association has been founded in November 19th 1986.
The members of the association write interior decorating related articles for the media including interiors magazines and newspapers. They make house stories and organise photoshoots and follow trends and all that is going on in the world of interiors. The association currently has about 50 members.
Since 1999 the members have chosen ”Toimittajien Tusina”, the 12 most interesting new Finnish decorative products. By doing so the association has wanted to bring well-designed products into the spotlight and introduce Finnish design into the lives of consumers.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Tukholman seminaariristeily

Yhdistys järjestää joka toinen vuosi seminaariristeilyn Tukholmaan sisustusalan ammattilaisille. Seminaariristeilyllä kuullaan inspiroivia puheenvuoroja vaihtuvilla teemoilla ja Tukholmassa Pohjoismaiden suurimmilla huonekalumessuilla katsastetaan uusimmat sisustustrendit ja tutustutaan sisustusalan ammattilaisiin.

Tunnustustuoli

Sisustustoimittajat ry jakaa vuosittain Tunnustustuoli -palkinnon yritykselle tai henkilölle, joka on ansioitunut työssään muotoilun alalla, kehittänyt alaa tai on ollut erityisen tärkeä yhteistyökumppani sisustustoimittajille. Tunnustustuoli ehdokkaiksi yhdistys nimeää kolmesta neljään ehdokasta, joista yhdistyksen hallitus valitsee yhden palkinnon saajan.

Historiikki

Yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 päätettiin yhdistyksestä koota historiikki, johon kerätään parhaillaan aineistoa. Historiikkiryhmää ohjaa Ulla Solasaari-Pohjanpalo.

Stipendit

Yhdistys voi myöntää jäsenilleen stipendejä ensisijaisesti koulutukseen ja oman ammattitaidon tai luovan ilmaisun kehittämiseen, omiin projekteihin (kirja tai näyttely) ja matkoihin. Hallitus päättää stipendin suuruudesta ja määrästä yhdistyksen rahatilanteen mukaan. Jäsenellä on oikeus hakea stipendiä joka toinen vuosi. Stipendiä haetaan kirjallisesti ja hakemukseen tulee liittää lyhyt perustelu. Hakemukset tulee osoittaa yhdistyksen hallitukselle. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa ja hakemukset on jätettävä 31.3 tai 30.9. mennessä. Hallitus käsittelee hakemukset ja tiedottaa niistä mahdollisimman pian. Stipendejä ei myönnetä takautuvasti. Stipendin saajan on laadittava lyhyt kirjallinen selostus stipendin käytöstä, tai stipendin saaja voi yhteisessä kokouksessa kertoa kurssista, matkasta tai messuista. Raportoinnin on tapahduttava melko pian stipendin käytön jälkeen. Vuosikokous voi myöntää jäsenilleen koulutusstipendejä kuluneen toimintavuoden aikana kertyneistä, erityistä aktiivisuutta vaatineista toimista. Hallitus valmistelee vuosikokoukselle esityksen stipendien lukumääristä, perusteista ja suuruuksista.

Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voi anoa Suomen journalistiliittoon kuuluva, sisustuksen ja asumiseen sekä studiotyöskentelyyn erikoistunut toimittaja tai edellä mainittuun liittoon kuulumaton, alalla pääsääntöisesti vähintään kaksi vuotta toiminut toimittaja. Yhdistyksen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Se on verovähennyskelpoinen. Lisäksi yhdistys perii kaikilta uusilta jäseniltä liittymismaksun, jonka suuruus on 40 euroa.

Jos kiinnostuit, lähetä lyhyt hakemus, jossa kerrot itsestäsi, CV ja muutama työnäyte sähköpostiin: info@sisustustoimittajat.fi. Hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja tiedottaa niistä mahdollisimman pian.

Yrityksille / For companies

Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme, kutsua yritysvierailulle tai järjestää tapahtuman jäsenillemme, ota yhteyttä puheenjohtaja Anna-Kaisa Huuskoon kaisa@huusko.fi.

If you’d like to co-operate with us by inviting our members to a corporate visit or set an event, please contact kaisa@huusko.fi.